Els implants dentals s’han convertit en una solució excel·lent per tal de substituir peces o completar la teva dentadura de forma natural, estètica i funcional. Amb els implants es pot substituir des d’una sola dent fins a totes les de la boca, evitant així les pròtesis, “ganxos” o “paladars artificials”.
Estem especialitzats en la col·locació d’implants, utilitzant sempre els materials més biocompatibles i de la màxima qualitat. Els implants es col·loquen mitjançant una senzilla intervenció quirúrgica amb anestèsia local totalment indolora. A més, per nosaltres és important que et sentis recolzat i tranquil. Per això, estem amb tu durant  el postoperatori, assessorant-te i fent un control exhaustiu de la teva evolució.

Preguntes Freqüents

Els implants serveixen per recuperar l’absència de peces dentals, ja sigui una sola dent, un conjunt dels mateixos o una dentadura sencera.

Els beneficis són estètics, donat que el pacient pot gaudir de dentadura nova des del primer moment.

En primer lloc el cirurgià especialista en implants realitza un estudi del pacient per validar quin tipus d’implant és el més adequat en el seu cas, així com l’estat de l’os.

Un cop fet i valorat el tipus de tractament a realitzar es procedirà a l’extracció de les dents, en cas que sigui necessari, i a la col·locació de l’implant mitjançant tècnica quirúrgica i sedació local.

Els implants de càrrega immediata requereixen d’un gran esforç tècnic ja que s’utilitzen pilars temporals sobre els implants. En funció del cas, aquests es podran col·locar el mateix dia, o en els dies posteriors. Les dents fixes es col·loquen entre 4-6 mesos després de la càrrega, depenent de la regeneració òssia.

El procés rep el nom d’osteointegració. Mitjançant el mateix l’os i l’implant queden connectats de forma que l’implant s’uneix a l’os.

Es tracta d’un procediment quirúrgic menor i sota sedació local. Un cop finalitzat, el pacient rebrà, a més,  la medicació pertinent per tal d’alleugerar les molèsties que pugui tenir.

Els implants estan fets de titani, amb materials i marques de referència en el mercat. Les peces que es col·loquen sobre l’implant estan fetes d’acrílic, en el cas dels provisionals, per les seves característiques biomecàniques, i de ceràmica un cop es col·loca la peça definitiva.

Molts anys, sempre i quan es segueixin les instruccions i prescripcions facilitades pel cirurgià.

  • Higiene: Per tal d’evitar infeccions s’ha de seguir una higiene bucal adequada.
  • Pròtesi: Les persones que porten pròtesi poden recolzar aquestes sobre els implants, el que pot comportar problemes.
  • Tabac: És important reduir o eliminar el consum de tabac durant aquesta fase.

La probabilitat és mínima per la utilització de titani, un material biocompatible. El que pot succeir és que sorgeixin problemes durant el procés d’osteointegració per origen infecciós o d’oclusió, tal i com s’ha indicat en el punt anterior.