Al llarg dels anys ens hem acostumat a associar ortodòncia als famosos brackets metàl·lics. Avui en dia, però, existeixen altres sistemes d’ortodòncia molt més estètics que els anteriors.

A Dental Claret utilitzem principalment tres tipus d’ortodòncia i, en funció del tipus de pacient i les seves prioritats, podrem assessorar i recomanar l’ús d’una o d’altre. En aquest sentit, a més dels brackets tradicionals podem oferir brackets transparents, molt més naturals i discrets que els anteriors, o bé les tècniques d’ortodòncia invisible més avançades i modernes, com l’Invisalign. Aquest darrer consisteix en la col·locació d’una fèrula transparent que es va reemplaçant cada setmana adaptant-les a la nova posició de les dents. És un sistema que s’ajusta perfectament als requeriments dels que prioritzen l’estètica i la comoditat.

Preguntes Freqüents

No hi ha cap edat límit per utilitzar ortodòncia, sempre i quan la dent i l’os estiguin sans.

Segons la seva funcionalitat poden ser:

  • Ortodòncia interceptiva.

Normalment utilitzada en nens i nenes per prevenir alteracions a l’oclusió. D’aquesta manera, s’aconsegueix una bona posició de les  dents en els infants que estan desenvolupant les dents definitives.

  • Ortodòncia correctiva

S’utilitza tant en menors com en adults i corregeix problemes de maloclusió. Mitjançant aquesta ortodòncia es modifica la morfologia tant estètica com dental. Pot ser mòbil o amb aparells dentals fixes.

En funció del tipus d’aparell que es col·loca en boca podem trobar:

  • Ortodòncia mòbil o removible:

Com el seu nom indica, el pacient pot posar-se o treure’s l’aparell quan ho consideri convenient, tot i que ha de garantir un mínim d’hores al dia de col·locació per tal que l’aparell pugui treballar. Serveixen per a expandir maxil·lars i corregir alteracions dentals.

  • Ortodòncia fixa:

Els que es coneixen normalment com a bràquets. El seu ús és molt popular, majoritàriament entre els més joves, ja que impedeix que se’ls treguin. Tot i ser una ortodòncia molt resistent és habitual que els bràquets puguin saltar, per lo que és convenient realitzar revisions freqüents amb l’ortodoncista. S’utilitzen per a malposicions dentals o problemes de maloclusió. Els bràquets utilitzats poden ser metàl·lics, de porcellana, safir, linguals (situats a la part posterior de la dent) o d’autolligat.

  • Ortodòncia invisible:

En els darrers anys aquest tipus d’ortodòncia s’ha anat popularitzant cada cop més, ja que permet corregir problemes dentals amb la major discreció, sense que gairebé es detecti l’aparell.

Consisteix en unes fèrules transparents removibles que es van canviant cada setmana aproximadament

Hi ha tres tipus de maloclusions

  1. Quan les dents estan apinyades, tot i que el maxil·lar i la mandíbula estan en una correcta posició
  2. Les dents superiors estan massa avançades, donat que el maxil·lar superior està desplaçat cap endavant.
  3. La mandíbula ha crescut més que el maxil·lar superior generant una mossegada creuada.

A part de l’afectació estètica, una maloclusió et pot generar problemes al parlar, empassar o mastegar i inclòs un desgast a dents i/o queixals. Igualment pot dificultar una bona higiene dental el que acaba generant càries, problemes de geniva i mal alè.

Cada cas és diferent, tot i que estadísticament el temps pot anar entre els 9 mesos i els 2 anys.

Depèn de quin és el problema a tractar. En cas que el problema sigui estructural és millor tractar-lo des del moment en que es detecta, que pot ser entre els 6 i els 11 anys. En cas que el problema sigui de mal posicionament dental es millor esperar a que el pacient tingui ja les dents definitives.