protesis
protesis

Una pròtesi dental té com a objectiu substituir una o vàries peces dentals per recuperar la funcionalitat de la boca. Els resultats són estèticament perfectes i permeten que el nostre somriure recuperi la seva bellesa, però sobretot ens fan recuperar la salut bucal.

Preguntes Freqüents

Pròtesis removibles

Són les que el pacient es pot treure i col·locar. Es recolzen en la geniva i poden ser totals o parcials. En el cas de les parcials s’enganxen a les dents mitjançant uns ganxos retenidors. Es pot realitzar també sobre implants, de forma que millora la seva estabilitat.

Pròtesis fixes

Els ponts o corones sobre dents són tècniques que permeten, mitjançant el llimat de les dents veïnes subjectar les pròtesis fixes. No poden ser retirades pel pacient.

Les “fundes” es realitzen sobre una única peça.

Donat que la boca es va modificant amb els anys, però la pròtesi no, aquestes no es poden utilitzar durant tota la vida, ja que amb el temps poden deixar d’encaixar bé i causar molèsties

Cada cas és diferent, tot i que per norma general l’implant permet respectar les peces veïnes si aquestes estan sanes, ja que s’evita haver de llimar-les i rebaixar-les per aplicar el pont.

És possible que es generi una càries a la vora de la funda, per lo que és necessari mantenir una bona higiene dental.

Quan la vora de la funda es posa de color negre és degut a que la geniva s’ha retret, per lo que és necessari canviar la funda per una nova.