Notícies

És necessari empastar una dent de llet?

Sens dubte, aquesta és la pregunta del milió per a qualsevol pare. Més enllà, però, de trobar una resposta absoluta, tot depèn del moment vital en que el nen o nena es trobi. És a dir, si la dent de llet està a punt de caure, és evident que no té sentit empastar la dent de llet ja que, a part del cost econòmic que suposa, podem estalviar-nos l’angoixa del nen.

Si la càries dental, però, es detecta prematurament i la previsible caiguda de la dent encara és llunyana és convenient empastar la dent de llet i evitar les conseqüències que genera una dent amb càries a l’organisme.

Quines són les conseqüències de no empastar la dent de llet?

  1. Dolor i inflamació. Una càries sense curar pot acabar provocant patiment en el nen, a més d’una possible inflamació si la càries és àmplia i profunda.
  2. Pèrdua prematura de la dent. Si la càries acaba penetrant en la dent hi ha moltes possibilitats de què aquest caigui abans del que es desitja. Si això passa, es genera un espai lliure que no hauria d’existir a la boca i la resta de dents tendeixen a moure’s cap a aquest espai provocant malformacions que, posteriorment, hauran de ser tractades.
  3. Danys a la dent permanent. Les càries poden acabar afectant a la dent permanent que s’està formant, podent allargar la seva sortida permanent o espatllant l’esmalt de la mateixa.

Per tant, lo important és la detecció i el moment en què aquesta es produeix. Si encara no li ha de caure la dent de llet és important empastar la càries per evitar problemes que afectaran a la seva vida adulta. Recordeu que hem de portar als nens al dentista quan comencen a sortir les dents de llet i fer revisions cada 6 mesos per tal de preveure la possible formació de càries. Això estalviarà molts problemes posteriors.